The Best of Chiang Mai

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : PKGCNX02

พิชิตจุดสูงสุดแดนสยาม/ อาหารสไตล์เหนือคุ้มขันโตก/ โอบดอยที่ม่อนแจ่ม/ Canopy Walkway/ ท่องกล้วยไม้ใบออคิด/ แวะเที่ยวชมวัดอุโมงค์/ ส่องสัตว์ไนท์ซาฟารี/ ขึ้นไปเช็คอินที่ดอยอ่างขาง/ แวะดูการทำร่ม/ อาหารล้านนาเฮือนใจ๋ยอง/ สักการะวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

Share

หมวดหมู่ : Hotel+Tours

Share

โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ 3 คืน 4 วัน

วันที่ 1 : ดอยอินทนนท์-คุ้มขันโตก

07:00น.รับท่านจากสนามบินหรือที่พัก
เช้า
เราจะพาท่านพิชิตจุดสูงสุดของแดนสยามประเทศ“บนยอดดอยอินทนนท์” ซึ่งมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล และอุณหภูมิราวๆ 5-18 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศบนดอยอินทนนท์หนาวเย็นและชุ่มฉ่ำตลอดทั้งปี ทั้งนี้ที่นี่มีทั้งกล้วยไม้และพันธุ์ไม้ป่าที่สวยงามและหายาก จากนั้นจะนำพาท่านขึ้นสูงจุดสูงสุดบนยอดดอยอินทนนท์ ท่านจะได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็น พร้อมกับชมทัศนียภาพที่สวยงามบนนั้น เหมาะกับการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นจะพาท่านเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกางหลวง ระหว่างสองข้างทางนั้นจะพบต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปียืนต้นอยู่ท่ามกลางเศษซากไม้ที่ไม่ค่อยผุสลายตัวที่ทับถมกันอยู่บนดิน ก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกได้ถึงความมหัศจรรย์ของพืชต้นเล็กๆ อย่างมอส “ข้าวตอกฤาษี” ที่พบเห็นได้ยาก รวมถึง “ต้นกุหลาบพันปี” จากนั้นจะลงยอดดอย และแวะชมพระธาตุเจดีย์คู่ พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนดอยอินทนนท์ เป็นพระธาตุเจดีย์ที่ร่วมใจสร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรอบพระธาตุสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างชัดเจน
12:00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
บ่ายหลังจากนั้นจะนำท่านเข้าสู่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นสถานที่ปลูกพืชไม้เมืองหนาวเป็นหลัก ท่านจะได้พบเห็นพืชเมืองหนาวหลายชนิด อาทิ ดอกเบญจมาศ แกลดิโอลัส กุหลาบ เยอบีรา เป็นต้น นอกจากนี้ท่านจะได้แวะชมวิถีชีวิตที่หมู่บ้านกะเหรี่ยง และได้แวะตลาดของชาวกะเหรี่ยงซึ่งจะมีสินค้าแปลกๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่น่าสนใจ ได้แก่ ประเพณีกินวอของชาวเผ่าม้งบ้านขุนกลาง และการทำนาข้าวขั้นบันไดของเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยงที่ซึ่งหาชมได้ยากมาก และพาท่านพักผ่อนที่น้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ท่านจะได้สัมผัสกับความงามของน้ำตกบนสะพานไม้ที่ทอดยาวเข้าสู่หน้าผา และมีละอองน้ำสาด กระเซ็นไปทั่วบริเวณ ทำให้ท่านรู้สึกได้ถึงความเย็นและชุ่มชื้นบริเวณนั้น และท่านยังจะได้เยี่ยมชมน้ำตกอีกหนึ่งแห่ง ที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน นั่นคือน้ำตกสิริธาร เป็นสายน้ำตกแฝดไหลลงมา คู่กันและ ซึ่งน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน ลักษณะเป็นทางยาว ทำให้สายน้ำที่ไหลลงมามีลักษณะละเอียดดังเส้นด้ายสีขาวหลายๆเส้น และพริ้วไหวดั่งขนนกที่สะบัดพริ้วตามสายน้ำ 
เย็นจะนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารสไตล์เมืองเหนือแท้ที่ “คุ้มขันโตก” (มื้อที่ 2) ภายในนั้นท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบล้านนาโดยแท้จริง และสัมผัสกับประสบการณ์การรับประทานอาหาร ด้วย "ขันโตก" หรือ "โตก" เสริฟพร้อมกับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนภาคไหน อาทิ น้ำพริกอ่อง แคบหมู แกงฮังเล น้ำพริกหนุ่ม เป็นต้น พร้อมเพลิดเพลินชมไปกับการแสดง แสง สี เสียง อันตื่นตา ตื่นใจ ของล้านนา และจากทุกภาคของประเทศไทย อาทิ กลองสะบัดชัย ระบำชาวเขา 4 เผ่า ฟ้อนดาบ เป็นต้น หลังจากนั้นจะนำเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2 : ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-ใบออคิดฟาร์ม-วัดอุโมงค์-เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3) ที่โรงแรม
เช้าออกเดินทางขึ้นไปยัง “ม่อนแจ่ม” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม มองเห็นวิวทิวเขาซับซ้อน และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับเรียงตัวอย่างสวยงาม หมอกสีขาวโพลนที่บ้างลอยแน่นิ่ง บ้างก็ไหลเอื่อยเมื่อโดนเข้ากับกระแสลม นี่คงจะเป็นความสุนทรียะที่หาไม่ได้จากช่วงฤดูกาลอื่น และท่านยังจะได้เรียนรู้ชีวิตชาวบ้านท้องถิ่นควบคู่ไปกับวิถีเกษตรกรรม ตลอดจนชมแปลงสาธิตพืชผักเมืองหนาวต่าง ๆ เช่น อาติโช๊ค แปลงสมุนไพรเลมอนทาร์ม มิ้น คาร์โมมายด์ โรสแมรี่ ไม้ผล เช่น พลัม องุ่นไร้เมล็ด สตรอว์เบอร์รีพันธุ์ 80 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เช่น โอ้คลีฟแดง และผักตระกูลสลัด มะเขือเทศดอยคำ

จากนั้นจะพาท่านไปยังชมเส้นทางธรรมชาติยัง “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”  สิ่งที่น่าสนใจของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีให้เลือกชมสวนได้หลายเส้นทาง และกลุ่มอาคารเรือนกระจกซึ่งรวบรวมชนิดพรรณพืชที่มีความหลากหลายทั้งพรรณไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพรรณไม้จากต่างประเทศ และยังมี ‘Canopy Walkway’ ทางเดินเหนือยอดไม้ยาวที่สุดในประเทศ ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศและธรรมชาติบริเวณนั้น
12:00 น.จากนั้นจะท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ ใบออร์คิดฟาร์ม และภายในนั้นท่านยังสามารถเดินชมความงามของกล้วยไม้ของไทย หลากหลายชนิด
บ่ายจะพาท่านไปสัมผัสความสงบร่มรื่นกันยัง“วัดอุโมงค์” หรือสวนพุทธรรม  จุดเด่นของวัดนี้ก็คือ มีอุโมงค์ ซึ่งทั้งหมดถูกก่อด้วยอิฐมีทางเข้าหลักด้วยกันอยู่สามทาง ภายในสามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ ผนังอุโมงค์บางส่วนก็ยังคงปรากฏร่องรอยของภาพเขียนจางๆ รวมไปถึงพระพุทธรูปที่ประดิษฐานตาม จุดต่างๆ อยู่เป็นระยะ แต่บางจุดมองแทบจะไม่เห็นเนื่องจากภายในอุโมงค์นั้นไม่มีแสงส่องถึงจึงทำให้ มืดอยู่พอสมควร ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องของความชื้นย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ทว่าบางคนกลับติดใจเพราะเวลาเดินเที่ยวชมจะสัมผัสได้ถึงความเย็นที่มากระทบผิว

จากนั้นจะพาท่านกลับยังที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย…และจากนั้นเดินทางไปยัง “เชียงใหม่ไนท์ฟารี”  ผจญภัย ตื่นเต้น เร้าใจไปกับการนั่งรถรางสัมผัสชีวิตสัตว์ป่ากลางคืนอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นสวนสัตว์แบบเปิดที่ท่านสามารถใกล้ชิดกับสัตว์มากที่สุด และยังสามารถป้อนอาหารสัตว์ด้วยตัวท่านเอง โดยการนั่งรถรางชมสัตว์บริเวณโดยรอบ ได้แบ่งเป็น 2 โซนของการนั่งรถชมสัตว์ คือ โซนสัตว์นักล่า และโซนสัตว์กินพืช นอกจากนี้ท่านจะสามารถเดินชมสัตว์บริเวณรอบๆ ทะเลสาบในเชียงใหม่ไนท์ฟารี และยังแหล่งรวมของเสือหลากหลายสายพันธุ์หายากทั่วโลก 
21:00 น.เดินทางกลับที่พัก


วันที่ 3 : ดอยอ่างขาง

07:00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)
08:00 น.พาทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าไปทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งหน้าขึ้นสู่ “ดอยอ่างขาง”
12:00 น.แวะจุดพักรถรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่ายแวะชม “สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะพรั่งไปด้วยแปลงดอกไม้ เมืองหนาวหลากหลายชนิด มีสถานที่ท่องเที่ยวภายในสถานีที่น่าสนใจ อาทิ สวนสมเด็จ วนจะเป็นสวนหินที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติและภายในสวนจะรวบรวมพันธุ์ไม้ประเภทฝิ่น และไม้เมืองหนาวชนิดต่างๆ สวนแปดสิบ เป็นสวนจัดกลางแจ้ง โดยจะจัดตกแต่งสวนในสไตล์อังกฤษ ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาว นานาชนิด สวนบอนไซ บริเวณด้านในสวนบอนไซจะจัดแสดงบอนไซหลากหลาย รูปแบบ และยังมีบอนไซที่มีอายุยืนที่สุดในโลกให้ได้ ชมอีกด้วย และไฮไลท์ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คือ สวนท้อและสวนบ๊วย และยังสามารถเลือก ซื้อสินค้าพื้นเมือง จากชาวบ้านท้องถิ่นได้ของคุณภาพท้องถิ่น โดยเพาะหน้าโครงการหลวงเกษตรจะมีแม้ว ม้ง กะเหรี่ยง นำสินค้าชนเผ่ามาจำหน่าย และแวะ “ไร่ชา 2000” เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวแปลงชา ไล่ระดับในมุมสูงที่สวยงาม และอีกหนึ่งจุดบนดอยอ่างข่างที่มีความงดงามเป็นขุดชมพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอก ในบรรยากาศของริ้วลายของแปลงชาไล่ระดับ ในมุมสูง ด้านหลังของไร่ชาเป็นภูเขาสูง ต่ำสลับกัน
เย็นเดินทางเข้าที่พักบนดอยอ่างขาง พร้อมรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 6)

วันที่ 4 : ดอยอ่างขาง-ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง-ดอยสุเทพ-วนัสนันท์

06:00 น.ตื่นมายามเช้าเราจะพาท่านเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการดอยอ่างขางเพื่อชมทะเลหมอกและ พระอาทิตย์ขึ้นบนดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นจุดที่ท่านไม่ควรพลาดที่จะรับชมแสงแรกของวัน พร้อมกับสุดอากาศบริสุทธิ์ที่หาไม่ได้จากในเมือง บวกกับอากาศที่หนาวเย็นในตอนเช้าๆ และไม่ควรพลาดที่จะถ่ายรูปเก็บเป้นความทรงจำดีๆ
07:30กลับมายังที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 7) พร้อมกับ Check Out ออกจากที่พัก
เช้าเดินทางลงจากดอยอ่างขาง และเดินทางไปยัง “ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง” ซึ่งภายในนี้ท่านจะได้เห็นถึงวิธีการทำร่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำร่ม ท่านจะสัมผัสความงดงามของงานแสดงฝีมือ และหัตถกรรม รวมถึงการทำกระดาษสา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการลองทำร่มและเพนท์ร่มด้วยตัวท่านเอง ยังมีของฝาก ของที่ระลึกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ ร่มกระดาษสา ไม้แกะสลัก รวมถึงเครื่องปั้นเซรามิค
13:00 น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8) ณ เฮือนใจ๋ยอง ร้านอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ เป็นอาหารเหนือโดยแท้   อาหาร ที่นี่ มีมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ลาบคั่ว ไส้อั่วหมูทอด แกงฮังเล แกงโฮ๊ะ น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง น้ำพริกปลา แกงผักกาดจอ เป็นต้น
บ่ายเดินทางมาสักการะวัดสำคัญที่คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาล และเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้วถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่  นั่นคือ “พระธาตุดอยสุเทพ” ซึ่งบนยอดพระธาตุ ทรงประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บนยอดดอย สุเทพ ท่านจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน และยังมีจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างคือ บันไดนาคที่เดินขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพจำนวน 300 ขั้น และสิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มานมัสการพระธาตุดอยสุเทพแล้ว จะพาทุกท่านมากราบอนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ประดิษฐานอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย จากนั้นพาท่านเดินทางเข้ามายังเมืองเชียงใหม่ เพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกที่วนัสนันท์ ซึ่งมีของฝากมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือของฝาก อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว และอีกต่างๆมากมาย
17:00น.พาท่านเดินทางส่งสนามบิน สถานีรถขนส่ง หรือโรงแรมที่พัก

 

เงื่อนไขการให้บริการ
อัตราค่าบริการนี้รวม

  1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้ปรับอากาศ 
  2. ค่าที่พัก 3 คืน  คืนแรกและคืนที่สองพักที่เชียงใหม่  คืนที่สามพักที่ดอยอ่างขาง
  3. ค่าอาหาร 8 มื้อ  ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม  กาแฟ  เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ )
  4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
  5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม
  6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
  7. ไกด์นำเที่ยวผู้มีประสบการณ์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
หมายเหตุ: กำหนดเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้