การอนุรักษ์และบริบาลช้าง

New

ELEPCNX

฿ 2,000 ฿ 2,000
New

ELEHLF70

Phoenix Elephant Sanctuary เป็นสถานที่ที่คุณสามารถมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเรา ในการที่่จะช่วยกันอนุรักษ์ และดูแลช้าง โดยไม่มีการขี่และทำร้ายพวกเขา คุณสามารถที่จะเข้าใกล้พวกเขา และเรียนรู้เกี่ยวกับอุปนิสัย และพฤติกรรมของช้างเหล่านี้ ผ่านทางกิจกรรมของเรา คุณจะได้สัมผัส ได้ป้อนอาหาร สปาโคลน และอาบน้ำกับพวกเขา

฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,200 ฿ 1,200 -20%
New

ELEHLF69

Phoenix Elephant Sanctuary เป็นสถานที่ที่คุณสามารถมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเรา ในการที่่จะช่วยกันอนุรักษ์ และดูแลช้าง โดยไม่มีการขี่และทำร้ายพวกเขา คุณสามารถที่จะเข้าใกล้พวกเขา และเรียนรู้เกี่ยวกับอุปนิสัย และพฤติกรรมของช้างเหล่านี้ ผ่านทางกิจกรรมของเรา คุณจะได้สัมผัส ได้ป้อนอาหาร สปาโคลน และอาบน้ำกับพวกเขา

฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,200 ฿ 1,200 -20%
Best Seller

ELEHLF68

Elephant Village Sanctuary ดำเนินการโดยครอบครัวชาวเขาในหมู่บ้าน พวกเขามีความตั้งใจที่จะดูแล และเลี้ยงช้าง ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาหมู่บ้านของพวกเขาด้วย นี้ก็เป็นโอกาสที่หายากที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับช้างในธรรมชาติและสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวเขาที่แท้จริง!!!

฿ 1,400 ฿ 1,400
฿ 1,300 ฿ 1,300 -7%
Best Seller

ELEHLF67

Elephant Village Sanctuary ดำเนินการโดยครอบครัวชาวเขาในหมู่บ้าน พวกเขามีความตั้งใจที่จะดูแล และเลี้ยงช้าง ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาหมู่บ้านของพวกเขาด้วย นี้ก็เป็นโอกาสที่หายากที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับช้างในธรรมชาติและสัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวเขาที่แท้จริง!!!

฿ 1,400 ฿ 1,400
฿ 1,300 ฿ 1,300 -7%
New

ELEHLF66

Ming Elephant Park ตั้งอยู่ที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. กิจกรรมของเรา เป็นกิจกรรมเลี้ยงช้าง ไม่อนุญาติให้ขี่ หรือมีการแสดงใดๆ คุณสามารถมาป้อนอาหาร อาบน้ำ เรียนรู้พฤติกรรม และอุปนิสัย ของพวกเขาอย่างใกล้ชิดได้ ณ ที่แห่งนี้

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,500 ฿ 1,500 -6%
New

ELEONE46

฿ 1,900 ฿ 1,900
฿ 1,800 ฿ 1,800 -5%
New

ELEHLF60

ฝูงช้างของเราเป็นช้างที่ได้รับการช่วยเหลือจากคณะละครสัตว์ อุตสาหกรรมไม้และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมายที่พวกเขาถูกบังคับให้ทำงานอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุ์ช้างของเราไม่อนุญาตให้มีการขี่ช้าง เป้าหมายของเราคือเพื่อให้ช้างมีชีวิตที่ดีขึ้น ปางช้างของเราตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ช้างด้วยความเคารพและขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ช้างกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

฿ 1,300 ฿ 1,300
฿ 1,200 ฿ 1,200 -8%

ELEHLF59

ฝูงช้างของเราเป็นช้างที่ได้รับการช่วยเหลือจากคณะละครสัตว์ อุตสาหกรรมไม้และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมายที่พวกเขาถูกบังคับให้ทำงานอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุ์ช้างของเราไม่อนุญาตให้มีการขี่ช้าง เป้าหมายของเราคือเพื่อให้ช้างมีชีวิตที่ดีขึ้น ปางช้างของเราตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ช้างด้วยความเคารพและขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ช้างกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

฿ 1,300 ฿ 1,300
฿ 1,200 ฿ 1,200 -8%
New

ELEONE44

฿ 1,900 ฿ 1,900
฿ 1,800 ฿ 1,800 -5%

ELEHLF46

ปางช้างไทยเฮอริเทจ เป็นบ้านป่าที่เงียบสงบและปลอดภัยสำหรับช้างที่ปราศจากการทำงานที่ไม่เหมาะสม จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนรักช้างและการทำงานร่วมกันระหว่างคนท้องถิ่น มีควาญช้างมืออาชีพและภายใต้การดูแลโดยสัตวแพทย์ ในเดือนมิถุนายน 2015 เราร่วมกันสนับสนุนการช่วยเหลือช้างให้ปลอดภัยและการดำรงเพื่อการอยู่รอดของช้างที่อาศัยอยู่กับป่าธรรมชาติและเพื่อให้ห่างจากการข่มเหงสัตว์ที่รุนแรงและไม่เหมาะสม

฿ 1,800 ฿ 1,800
฿ 1,700 ฿ 1,700 -6%
Best Seller

ELEHLF45

โปรแกรมครึ่งวันของ Kanta Elephant Sanctuary จัดทำขึ้นเพื่อให้ความสุขและความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวในการใช้วันหยุดที่แสนพิเศษกับช้างในบ้านป่าธรรมชาติ รวมทั้งยังได้รับความรู้ชิงลึกเกี่ยวกับประวัติและพฤติกรรมของช้างและร่วมกันสร้างความทรงจำที่อันยาวนานและมีความสุขกับสัตว์ที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้ ทางปางช้างมีฝูงช้างที่เป็นมิตรและใช้ชีวิตที่ความสุขในสภาพแวดล้อมป่าธรรมชาติที่ปลอดภัยและยั่งยืนที่ทางปางช้างได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อช้างเหล่านี้

฿ 1,500 ฿ 1,500
Best Seller

ELEHLF44

โปรแกรมครึ่งวันของ Kanta Elephant Sanctuary จัดทำขึ้นเพื่อให้ความสุขและความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวในการใช้วันหยุดที่แสนพิเศษกับช้างในบ้านป่าธรรมชาติ รวมทั้งยังได้รับความรู้ชิงลึกเกี่ยวกับประวัติและพฤติกรรมของช้างและร่วมกันสร้างความทรงจำที่อันยาวนานและมีความสุขกับสัตว์ที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้ ทางปางช้างมีฝูงช้างที่เป็นมิตรและใช้ชีวิตที่ความสุขในสภาพแวดล้อมป่าธรรมชาติที่ปลอดภัยและยั่งยืนที่ทางปางช้างได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อช้างเหล่านี้

฿ 1,500 ฿ 1,500
Best Seller

ELEHLF43

ปางช้างแม่ริมก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นโครงการอนุรักษ์ช้างที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร ที่นี่มีจุดมุ่งหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมของผู้คนที่มาเยือนสามารถผ่อนคลายในป่าที่มีสิ่งมีชีวิต คือ ช้าง ที่อ่อนโยนและชาญฉลาด ภารกิจของเราคือการช่วยเหลือช้างและให้ชีวิตที่มีความสุขและใช้ชีวิตที่มีอิสระและมีสุขภาพที่ดี

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,500 ฿ 1,500 -6%
Best Seller

ELEHLF42

ปางช้างแม่ริมก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นโครงการอนุรักษ์ช้างที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร ที่นี่มีจุดมุ่งหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมของผู้คนที่มาเยือนสามารถผ่อนคลายในป่าที่มีสิ่งมีชีวิต คือ ช้าง ที่อ่อนโยนและชาญฉลาด ภารกิจของเราคือการช่วยเหลือช้างและให้ชีวิตที่มีความสุขและใช้ชีวิตที่มีอิสระและมีสุขภาพที่ดี

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,500 ฿ 1,500 -6%

ELEHLF41

฿ 1,700 ฿ 1,700
฿ 1,600 ฿ 1,600 -6%

ELEHLF39

ปางช้างของเราอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางใต้ประมาณ 60 กม. เป็นปางช้างที่ริเริ่มร่วมกันระหว่างชาวเขาเผ่าและชาวเชียงใหม่ที่สนใจเรื่องช้างและวิถีชีวิตช้างในประเทศไทย เราได้ก่อตั้ง Joining sanctuary ในปีพ. ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือและช่วยเหลือชีวิตช้าง

฿ 1,300 ฿ 1,300

ELEHLF38

ปางช้างของเราอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางใต้ประมาณ 60 กม. เป็นปางช้างที่ริเริ่มร่วมกันระหว่างชาวเขาเผ่าและชาวเชียงใหม่ที่สนใจเรื่องช้างและวิถีชีวิตช้างในประเทศไทย เราได้ก่อตั้ง Joining sanctuary ในปีพ. ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือและช่วยเหลือชีวิตช้าง

฿ 1,300 ฿ 1,300
Best Seller

ELEONE40

ปางช้างแม่ริมก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นโครงการอนุรักษ์ช้างที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร ที่นี่มีจุดมุ่งหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมของผู้คนที่มาเยือนสามารถผ่อนคลายในป่าที่มีสิ่งมีชีวิต คือ ช้าง ที่อ่อนโยนและชาญฉลาด ภารกิจของเราคือการช่วยเหลือช้างและให้ชีวิตที่มีความสุขและใช้ชีวิตที่มีอิสระและมีสุขภาพที่ดี

฿ 2,000 ฿ 2,000
฿ 1,900 ฿ 1,900 -5%
Best Seller

ELEONE39

ปางช้าง Kanta เป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืน ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 45 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2558 มิติใหม่ของการรับรู้และสัมผัสช้างในพื้นที่เปิดป่าและมีความสุข ขณะที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา ทางปางช้างไม่จำเป็นต้องควบคุม ไม่มีการฝึกหัด ไม่มีโซ่ล่ามข้อเท้าและไม่มีการขี่ใดๆ

฿ 2,500 ฿ 2,500

ELEONE38

฿ 2,700 ฿ 2,700
฿ 2,600 ฿ 2,600 -4%

ELEONE36

ปางช้างของเราอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางใต้ประมาณ 60 กม. เป็นปางช้างที่ริเริ่มร่วมกันระหว่างชาวเขาเผ่าและชาวเชียงใหม่ที่สนใจเรื่องช้างและวิถีชีวิตช้างในประเทศไทย เราได้ก่อตั้ง Joining sanctuary ในปีพ. ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือและช่วยเหลือชีวิตช้าง

฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,400 ฿ 1,400 -7%
Best Seller

ELEONE27

ทางปางช้างให้บริการโปรแกรมดูแลช้างแบบเต็มวัน โปรแกรมรวมบริการรถรับ-ส่งจากที่พักไปยังปางช้างของเรา ในระหว่างที่นักท่องเที่ยวอยู่ที่ปางช้างจะได้พบกับฝูงช้าง สามารถป้อนอาหารและอาบน้ำพวกเขาได้ในลำน้ำแม่กลาง และมีส่วนร่วมกับชุมชนกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการทำยาสมุนไพรให้ช้าง

฿ 2,400 ฿ 2,400
฿ 2,200 ฿ 2,200 -8%
Best Seller

ELEHLF35

โปรแกรมครึ่งวันถูกออกแบบมาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดูแลช้าง แต่มีเวลา จำกัด ทางปางช้างให้บริการโปรแกรมดูแลช้างทั้งในช่วงเช้าและบ่าย โปรแกรมรวมบริการรถรับ-ส่งจากที่พักไปยังปางช้างของเรา ในระหว่างที่นักท่องเที่ยวอยู่ที่ปางช้างจะได้พบกับฝูงช้าง สามารถป้อนอาหารและอาบน้ำพวกเขาได้ในลำน้ำแม่กลาง และมีส่วนร่วมกับชุมชนกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการทำยาสมุนไพรให้ช้าง

฿ 1,800 ฿ 1,800
฿ 1,700 ฿ 1,700 -6%
Best Seller

ELEHLF34

โปรแกรมครึ่งวันถูกออกแบบมาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดูแลช้าง แต่มีเวลาจำกัด ทางปางช้างให้บริการโปรแกรมดูแลช้างทั้งในช่วงเช้าและบ่าย โปรแกรมรวมบริการรถรับ-ส่งจากที่พักไปยังปางช้างของเรา ในระหว่างที่นักท่องเที่ยวอยู่ที่ปางช้างจะได้พบกับฝูงช้าง สามารถป้อนอาหารและอาบน้ำพวกเขาได้ในลำน้ำแม่กลาง และมีส่วนร่วมกับชุมชนกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการทำยาสมุนไพรให้ช้าง

฿ 1,800 ฿ 1,800
฿ 1,700 ฿ 1,700 -6%

ELEHLF37

ถ้าคุณกำลังมองกิจกรรมสักหนึ่งอย่างที่จะทำในจังหวัดเชียงใหม่ ทริปนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด กับกิจกรรมที่จะพาคุณไปพบกับสถานที่อันน่าประทับใจ ที่มาพร้อมกับมัคคุเทศก์ที่เต็มไปด้วยความรู้ เป็นมิตร และเป็นมืออาชีพ ที่จะคอยเรียกความสนุกสนาน และความรู้แก่คุณตลอดทริป พิเศษไปกว่านั้นกับการทำกิจกรรมร่วมกับช้าง และดูแลพวกเขาเหมือนครอบครัวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง

฿ 1,500 ฿ 1,500

ELEHLF36

ถ้าคุณกำลังมองกิจกรรมสักหนึ่งอย่างที่จะทำในจังหวัดเชียงใหม่ ทริปนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด กับกิจกรรมที่จะพาคุณไปพบกับสถานที่อันน่าประทับใจ ที่มาพร้อมกับมัคคุเทศก์ที่เต็มไปด้วยความรู้ เป็นมิตร และเป็นมืออาชีพ ที่จะคอยเรียกความสนุกสนาน และความรู้แก่คุณตลอดทริป พิเศษไปกว่านั้นกับการทำกิจกรรมร่วมกับช้าง และดูแลพวกเขาเหมือนครอบครัวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง

฿ 1,500 ฿ 1,500

ELEONE18

ปางช้าง Dumbo เป็นปางช้างสปา สร้างขึ้นมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะฟื้นฟูความเป็นอยู่ของช้าง การดูแลรักษาช้าง ทางปางช้างไม่มีการสนับสนุนการขี่ช้าง หรือจัดการแสดงของช้าง ใด ๆ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมปางช้างของเราจะได้รับความคุ้มค่าและสัมผัสได้ถึงความน่ารักของเหล่าช้างเล็กและช้างใหญ่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการดูแลช้างให้คงอยู่ตลอดไป

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 2,100 ฿ 2,100 -5%

ELEONE19

ปางช้าง Chang Sanctuary เปิดประสบการณ์จริงที่จะทำให้นักท่องเที่ยวไปจดจำความน่ารักของช้างเหล่านี้ไปตลอดกาล เราเป็นองค์กรการท่องเที่ยวการค้าที่เป็นธรรม ที่ให้คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับช้างและในเวลาเดียวกันกับที่ทางปางช้างยังส่งเสริมการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น ช่วยให้พวกเขามีงานทำ ซึ่งทำให้ชีวิตพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ปลอดภัยที่สุดให้กับช้างอีกด้วย

฿ 2,400 ฿ 2,400
฿ 2,300 ฿ 2,300 -4%
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้